ADA green mint Spacebook

Ada

ארון בית ספר עם שתי דלתות ונעילה למוסדות חינוך
ארון בית ספר עם שתי דלתות ונעילה למוסדות חינוך 80 ס”מ עם שתי דלתות עם מרווחים פנימיים. אידיאלי להצטיידות בשיעורי למידה שיתופית.

מוצרים משלימים

לקבלת פרטים על Ada