Irene Spacebook

Irene

ארונית שני מדפים למוסדות חינוך
ארונית שני מדפים למוסדות חינוך 120 ס”מ עם שלושה חללים פנימיים. אידיאלי להצטיידות בשיעורי למידה שיתופית.

מוצרים משלימים

לקבלת פרטים על Irene