Marie Spacebook

Marie

ארונית מעוגלת לשימוש עם הדום זוויתי למוסדות חינוך
לוקר בית ספר פתוח ומעוקל עם שני חללים וגלגלים תעשייתיים. ארון המאפשר יצירת סביבות חדשות ותחומי חינוך שונים. אידיאלי להצטיידות בשיעורי למידה שיתופית.

מוצרים משלימים

לקבלת פרטים על Marie