Maud

Maud

ארון בית ספר למוסדות חינוך. שני תאים עליונים פתוחים ושתי דלתות תחתונות עם נעילה
ארון בית ספר למוסדות חינוך. שני תאים עליונים פתוחים ושתי דלתות תחתונות עם נעילה 200 ס”מ עם שני רווחים בחלק העליון ושתי דלתות עם רווחים בתחתית. אידיאלי להצטיידות בשיעורי למידה שיתופית.

מוצרים משלימים

לקבלת פרטים על Maud