Small Bucket Spacebook

Small Bucket

מגש פלסטיק
מגש פלסטיק עם כנפיים מחוזקות לעמידה במשקל כבד. יש לו קווים מוגבהים על הבסיס כדי להפחית חיכוך על משטחי עבודה. לחלק הקדמי צורה מיוחדת להסרת המגש ועוצר למניעת דחיפתו פנימה.

מוצרים משלימים

לקבלת פרטים על Small Bucket