Elea Spacebook

Elea

מחיצה אקוסטית על גלגלים עם מקום לאחסון
מחיצה אקוסטית על גלגלים עם מקום לאחסון ומפחית רעשים בעל ביצועים גבוהים. רב תכליתי ונייד. מושלם עבור כל מרחב למידה פתוח.

מוצרים משלימים

לקבלת פרטים על Elea