Dan

Dan

עגלת ספרים למוסדות חינוך
עגלת ספרים למוסדות חינוך או משחקים חינוכיים. יש גם גלגלים ובלם – ריהוט משלים עבור כיתות תינוקות, חינוך לתינוקות ולחינוך יסודי וספריות. זה גם נגיש משני הצדדים. זמין בארבעה צבעים בהירים להגברת היצירתיות בחללים.

מוצרים משלימים

לקבלת פרטים על Dan