Minifloop-plegada Spacebook

Mini Floop

שולחן מתקפל לגני ילדים / יסודי /חטיבות ביניים
המיניפלופ הוא שולחן מתקפל עם גלגלים ובלם. זה גם אידיאלי עבור חדרים רב תכליתיים. בקיצור, זהו שולחן מתקפל אידיאלי למרכזי חינוך, גני ילדים ומכללות. בנוסף, המבנה שלו מאפשר לו להתאים כשהוא מקופל לצריכת שטח קטנה יותר. Minifloop הוא השולחן המתקפל לילדים המבטיח שימוש מושכל בחלל. עוזר לשפר את הלמידה. באותו אופן הוא זריז ורב-תכליתי. לסיכום, הוא מאפשר דרכי עבודה שונות בכיתה. צור והתנסה, מציע מספר פונקציות. שולחן שעוצב ונוצר לתת עזרה. עזור ליצור מרחבים להעצמת מורים ותלמידים כאחד.

מוצרים משלימים

לקבלת פרטים על Mini Floop