rony-rectangular Spacebook

Rony Rectangular

שולחן עמיד לבית ספר יסודי /גן ילדים
שולחן עמיד לבית ספר יסודי /גן ילדים מלבני עם גובה מתכוונן. שולחן לחדרים רב תכליתיים. ריהוט למרכזי חינוך, גני ילדים ומכללות.

מוצרים משלימים

לקבלת פרטים על Rony Rectangular