Rony Redonda Spacebook

Round Rony

שולחן עמיד. צורת עוגיה נגוסה. לבית ספר יסודי /גן ילדים
שולחן עמיד. צורת עוגיה נגוסה. לבית ספר יסודי /גן ילדים בצורה מעוגלת עם 4 רגלי מתכת. שולחן לחדרים רב תכליתיים. ריהוט למרכזי חינוך, גני ילדים ומכללות.

מוצרים משלימים

לקבלת פרטים על Round Rony