שולחן בית ספר חצי עיגול

Yang

שולחן בית ספר חצי עיגול
שולחן בית ספר במבנה מתכת וגימור לבן. טבלה לצייד כיתות למידה שיתופית המאפשרת שילובים שונים לעבוד בקבוצות או בנפרד.

מוצרים משלימים

לקבלת פרטים על Yang